Wyszczególnienie: Cena z Vat:
   
OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE
motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
samochód osobowy, quad, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t  m.w. 1) 98,00 zł
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 163,00 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
motorower 50,00 zł
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł
   
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe:
skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
ustawienia i natężenia świateł mijania 14,00 zł
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
toksyczności spalin 14,00 zł
poziomu hałasu 20,00 zł
geometrii kół jednej osi 36,00 zł
działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł
   
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3) 20,00 zł
po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł
   
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00 zł
po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
   
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł
pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł
pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) 50,00 zł
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. "S") 120,00 zł
   
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00 zł
wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł
wykonanie numeru silnika 49,00 zł
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych) 82,00 zł
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołem i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255,00 zł

Czynne:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 14:00

tel. 663-111-007
e-mail: skp.puck@vp.pl

Samochód osobowy bez instalacji gazowej
98zł + 1zł opłata ewidencyjna
Samochód osobowy z instalacją gazową
161zł + 1zł opłata ewidencyjna
(wymagany protokół, decyzja TDT)


Wyświetl większą mapę